Ca Đoàn Giuse Giáo xứ Tân Quy

Do Cha Phanxico Lê Văn Thái khởi xướng thành lập ngày Thánh Tâm Chúa tháng sáu năm 2000
Ca đoàn toàn là nam, không phân biệt tuổi tác, lúc đầu chỉ là anh em có gia đình, sau Cha Gabriel về bổ túc thêm, mời gọi cả thanh niên chưa có gia đình có tinh thần vào ca đoàn đề phục vụ và sinh hoạt trong họ đạo.

     Ngày bổn mạng là tháng Giuse, bạn trăm năm đức Maria ngày 19-3 hằng năm.
Lúc đầu ca đoàn có hai người. Ca trưởng và thủ quỹ. Tổng số ca viên là 15 người. Sau đó Cha Gabriel về tổ chức lại có thêm trưởng ca, tất cả là ba người.

     Sinh hoạt:
               Hằng tuần hát lễ ngày thứ tư và có hai buổi tập.
               Hằng tháng: hai tuần một lần hát lễ sáng Chủ Nhật, một lần hát lễ chiều CN. Do Cha Xứ khởi xướng.
               Hằng năm: có một tháng tĩnh tâm và mừng kính thánh quan thầy vào tháng Giuse
     Ca đoàn còn tham gia công việc được Cha Xứ và Hội Đồng Mục Vụ phân công.

     Danh sách các ca trưởng qua các thời kỳ:
                     Lorenxo Huỳnh Văn Sinh
     Hiện tại:
              Dì Ba: Trợ giúp
              Giuse Lê Văn Quý – Ca Trưởng
              Giuse Phạm Ngọc Tuân – Trưởng ca đoàn
              Carôlô Huỳnh Quang Hoàng (bảy) – Thủ quỹ
              Ca viên: 15 người

     Qua dòng thời gian và qua cuộc sống kéo theo tuổi tác của anh em, một phần vì công ăn việc làm, một phần vì tuổi cao sức yếu, nên ca đoàn đôi lúc cũng thăng trầm theo năm tháng, gặp nhiều khó khăn trong phục vụ, bởi lẽ đó anh em cũng đã và đang mời gọi thêm anh em có khả năng để tham gia vào ca đoàn.
Nhờ sự quan tâm khích lệ của Cha Xứ và sự trợ giúp của Dì Ba nên ca đoàn tạm ổn cho đến nay.

Giới thiệu khác