Ca Đoàn Phan Sinh Giáo xứ Tân Quy

Do Cha Phanxico Xavie thành lập ngày 08.06.1992 và chọn bổn mạng ngày 03.12

     Ca đoàn PhanxicoXavie còn được gọi là Phan Sinh. Ca trưởng là Anh Tùng đảm trách tập hát (bây giờ là Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng). Ca đoàn có 38 ca viên gồm 12 nam và 26 nữ : Anh Thiện, Anh Thanh 1, Anh Minh, Long, An, Tiến 1, Tiến 2, Đạt, Thanh 2, Thông, Thái, Khải, Liêm,….Chị Nhung (đánh đàn), Tuyền 1, Tuyền 2, Tuyền 3, Oanh 1, Oanh 2, Đan, Dung, Luông, Diễm, Chi, Thoa, Thắm, Ngọc, Thảo, Hảo, Hương, Hoa, Kiều,…

     Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng tập hát từ 1992 – 1995 sau đó Cha Phêrô nhập chủng viện.
     Chị Anna Nguyễn Mỹ Ngọc tập hát từ 1995 – 1997
     Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền tập hát từ 1997 – 1999
     Dì Mười dòng Thủ Thiêm tập hát từ 1999 – 2001
     Anh Lôrenxô Huỳnh Văn Thanh từ 2001 – 2009

     Hiện tại:
               Chị Anna Nguyễn Mỹ Ngọc là ca trưởng
               Chị Madalena Huỳnh Thị Nhung – trưởng ca đoàn
               Chị Nhung, Chị Tiên, Anh Kiệt: đánh đàn
               Madalena Huỳnh Thị Nhung đàn: 1992 – 2010
               Maria Huỳnh Thị Phương Thảo đàn: 1998 – 2004
               Maria Huỳnh Thị Ngọc Tiên đàn: 1999 – 2010
               Madalena Hồng Hạc đàn: 2003 – 2005
               Cecilia Nguyễn Thị Hồng Yến đàn: 2008 – 2009
               Lorenxo Huỳnh Văn Thanh đàn: 2001 – 2009
               Giuse Trần Anh Kiệt đàn: 2010

     Ca đoàn hát lễ vào Sáng Chủ Nhật, Thứ Hai và Thứ Năm. Ca đoàn thường được các Cha mỗi năm cho đi Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc đồng phục áo dài. Vào ngày lễ bổn mạng Cha cho tiền đãi tiệc ăn mừng và thường được cha nhắc nhở dạy khuyên nâng đỡ tinh thần phục vụ của chúng con.

     Danh sách hiện tại:

               Madalena Huỳnh Thị Nhung (trưởng ca đoàn)
               Anna Nguyễn Mỹ Ngọc (ca trưởng)
               Anna Phan Thị Hồng Nhung (Seour Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô)
               Maria Nguyễn Như Thảo
               Maria Phạm Thị Tuyết Hạnh
               Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
               Maria Huỳnh Thị Ngọc Tiên
               Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân
               Cecilia Nguyễn Thị Hồng Yến
               Anê Hồ Thị Kim Hội
               Lucia Nguyễn Thị Thanh Phương
               Micae Nguyễn Minh Trực
               Giuse Nguyễn Hữu Đức
               Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Thành
               Giuse Trần Anh Kiệt
               Giuse Trần Nguyên Khang
               Võ Thanh Sang
               Vincentê Võ Minh Thông
               PhanxicoXavie Đặng Minh Trí

Giới thiệu khác