Ca Đoàn Sao Mai Giáo xứ Tân Quy

Ca đoàn Sao Mai do Cha Phanxicoxavie Lê Văn Thái thành lập vào ngày 15/08/2000. ca đoàn được 29 ca viên và được Dì Anê Phạm Thị Thuý đảm trách.

          Từ 15.08.2000 – 01.07.2001 Dì Anê Phạm Thị Thuý đảm trách

          Từ 01.07.2001 – 01.07.2002 Dì Maria Phan Thị Hồng Nghĩa đảm trách

          Từ 01.07.2002 – 01.07.2003 Dì Têrêsa Nguyễn Thị Bạch Ngọc Mai đảm trách

          Từ 01.07.2003 – 01.07.2005 Dì Madalêna Phạm Trần Thị Minh Hiệp đảm trách

          Từ 01.07.2005 – 01.07.2007 Dì Anna Nguyễn Thị Lý đảm trách

          Từ 01.07.2007 cho đến nay Dì Têrêsa Phạm Thị Truyền đảm trách

     Hiện nay ca đoàn còn khoảng 18 ca viên phục vụ trong đó có một chị đi tu và một số chị em đã lập gia đình.

Giới thiệu khác