Ca Đoàn Têresa Giáo xứ Tân Quy

Dù Họ Đạo Tân Quy được thành lập từ năm 1880, nhưng vào thời gian đó tình hình các hội đoàn, ca đoàn chưa được phát triển mạnh mẽ. Trải qua 5 đời các Cha Sở, nhưng đến tháng 04-1992 Cha Phanxicô Bùi Văn Minh được bổ nhiệm về làm chánh xứ họ đạo Tân Quy và đến tháng 06-1992 cha đã thành lập ca đoàn Têrêsa dưới sự dẫn dắt của dì Anna Nguyễn Thị Tơ (mọi người thường gọi Sơ là Dì Út) thuộc hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm, ngoài việc Dì giúp tập hát cho các em thiếu nhi Dì còn lo cho cuộc sống Đạo của các em. Mỗi năm Dì còn tổ chức cho các em nhỏ có ý nguyện hiến dâng mình cho Chúa đến dòng Mến Thánh Giá để tìm hiểu, giao lưu, giúp cho các em hiểu rõ hơn về đời sống hiến dâng, và cũng nhờ những dịp giao lưu với nhau đã giúp cho các em biết yêu thương nhau, đoàn kết. Dì luôn lắng nghe, tìm hiểu đến cuộc sống của các em để giúp đỡ, chia sẻ cũng như khuyên dạy các em sống tốt hơn nhưng cho đến năm 2000 Dì chuyển đến nơi khác để phục vụ, Dì chuyển đi là một sự mất mát vì từ lúc Dì chuyển đi thì việc đi tìm hiểu nhà dòng đã không còn. Lúc đó ca đoàn phụ trách hát lễ nhì sáng CN (thánh lễ dành cho Thiếu Nhi).

     Đến tháng 08.2000 bề trên hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có sự thay đổi nơi công tác của các Dì nên Dì Têrêsa Trần Thị Hoàng (là Dì 3) được phân công về Họ Đạo và phụ trách đến năm 2002 trong thời gian này do nhu cầu phục vụ thánh lễ ngày càng cao, mà các em trong ca đoàn thiếu nhi tuổi càng lớn phải đi học nhiều nên ca đoàn Têrêsa tạm ngưng phục vụ. Cha sở Phanxicô Lê Văn Thái trong thời gian này đã thành lập ca đoàn thiếu nhi mới, lấy tên là ca đoàn Mông Triệu (Đức Mẹ Lên Trời) do các em thiếu nhi có độ tuổi nhỏ hơn tham gia. Đảm trách hát lễ chiều thứ năm và lễ nhì sáng Chúa Nhật. Trong thời gian này Cha Phanxico Thái đã đào tạo các em nhỏ trong cách đọc sách Thánh sao cho rõ ràng nhưng vẫn giữ đuợc sự hồn nhiên trong sáng của các em. Đến 2001 thời gian các em phải đi học ngày càng nhiều không thể đảm trách hai thánh lễ được chu toàn nên cha sở thành lập ca đoàn mới và lấy lại tên là Têrêsa. Từ đó Họ Đạo có hai ca đoàn thiếu nhi là Mông Triệu (hát lễ chiều thứ năm) và Têrêsa (hát lễ nhì sáng Chúa Nhật)

     Từ 2002-2003 hội dòng phân công thêm dì Têrêsa Nguyễn Thị Bạch Ngọc Mai, dì Maria Dương Thị Lê về giúp xứ, và được và dì trưởng Têrêsa Hoàng giao trách nhiệm, dì Têrêsa Nguyễn Thị Bạch Ngọc Mai phụ trách ca đoàn Têrêsa và dì Maria Dương Thị Lê phụ trách ca đoàn Mông Triệu. Đến tháng 05.2003 do hội dòng có sự thay đổi và phân công các dì giúp xứ, số lượng dì phân công về được hạn chế nên hai ca đoàn thiếu nhi được hợp lại với nhau và lấy tên là ca đoàn Têrêsa đến ngày hôm nay.

     Ngày 08.2003 hội dòng phân công dì Madalêna Trần Minh Hiệp về giúp xứ và được phân công phụ trách ca đoàn đến tháng 02.2004. Đến 07.2006 dì Têrêsa Phạm Thị Truyền được phân công phụ trách ca đoàn Têrêsa.

     Ngày 08.2006 – 06.2010 hội dòng phân công dì Maria Nguyễn Thị Ái về giúp xứ và phụ trách ca đoàn Têrêsa. Trong thời gian này, thấy được tình hình hay thay đổi công tác mục vụ của quý dì nên cha đề nghị bầu ra trưởng phó ca đoàn để tiện việc theo dõi và tình hình các ca viên nhằm giúp quý dì mới nhận nhiệm vụ phụ trách ca đoàn mà bề trên giao phó được dễ dàng nắm bắt tình hình ca đoàn hơn. Và ca đoàn Têrêsa đã bầu chọn ra:

                   Chị Maria Nguyễn Thị Bích Huyền (Trưởng ca đoàn)
                   Chị Phanxica Lê Thị Ngọc Hân (Phó)
                   Chị Madalena Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thủ quỹ)

     Từ tháng 07.2010 đến nay hội dòng phân công dì Maria Nguyễn Thị Phương Liên về giúp xứ dì được và dì Têrêsa Truyền giao nhiệm vụ đảm trách ca đoàn.

     Dưới sự quan tâm của , sự dẫn dắt của quý dì, phụ huynh đã gửi các em vào tham gia ca đoàn ngày càng nhiều hơn. Các em đã bỏ ra những giờ vui chơi của mình để đi tập hát, đi hát lễ để ca ngợi Chúa. Ca đoàn Têrêsa ngày nay với sỉ số các em ca viên đông nhất trong các ca đoàn là gần 50 em. Dù trong đó có các anh chị đã lớn tuổi, nhưng vẫn thích tham gia vào ca đoàn vì đã gắn bó với ca đoàn hơn 10 năm. Với đủ mọi độ tuổi (từ bảy đến 26 tuổi..)

Giới thiệu khác