Hội Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Quy

Vào thời Cha Phêro Trần Văn Thì năm 1952, Cha đã thành lập 02 hội đoàn đầu tiên là Legio Marie và “Hội các bà mẹ công giáo Tiến Hành”, với mục đích để chăm lo cho giáo dân trong họ đạo. Cha là chủ chiên, cha luôn chăm sóc cho đoàn chiên của mình từ việc đào tạo giáo lý cho các em thiếu nhi, đến việc chăm sóc ngôi nhà thánh đường, giữ cho ngôi nhà thánh đường luôn được khang trang, êm ấm để cho đoàn chiên luôn luôn được gần gũi với chủ chiên mà phụng sự Thiên Chúa. “Nhưng còn những con chiên lạc thì sao? Làm sao đem chúng về?” Nỗi niềm ưu tư của cha đã ấp ủ bấy lâu, nay đã trở thành động lực thúc bách cha thành lập “hội bà mẹ công giáo” để các bà đi đến từng gia đình nguội lạnh, khô đạo, rời đạo, lo cho tân tòng đến gặp cha để Ngài an ủi, khuyên bảo, thúc giục đến Nhà Thờ. Hội đã hoạt động khá lâu và đem lại nhiều thành quả tâm linh cho giáo dân.
     Năm 1952:
             Maria Nguyễn Thị Tánh – Trưởng
             Anna Nguyễn Thị Phán – Phó
             Maria Nguyễn Thị Thanh – Thư Ký
             Maria Nguyễn Thị Tứ (bà Năm Trương) – thủ quỹ (còn sống)
     Năm 1956:
             Anna Nguyễn Thị Phán – trưởng
             Anna Nguyễn Thị Thành (má Chị Rĩ Mô) – Phó
             Anna Huỳnh Thị Cẩn (mẹ của Cha Tâm) – thư ký
             Anna Lưu Thị Bảy (má của Hai Phấn) – thư ký (còn sống)
             Lucia Nguyễn Thị Vui (mẹ của chị Ba Nghĩa)
     Năm 1962
             Ane Nguyễn Thị Ngoạt (mẹ của chị Bảy Sinh)
             Monica Nguyễn Thị Tài (má của cậu Ba Bình) (còn sống)
             Anna Huỳnh Thị Cẩn (mẹ của Cha Tâm)
             Anna Lê Thị Trong (bà Ba Lệnh)
             Anna Nguyễn Thị Trên (bà Ba Đở)
     Năm 1970
             Anna Huỳnh Thị Cẩn
             Maria Lê Thị Nhân (má của vợ Ba Joan) (còn sống)
             Têrêsa Nguyễn Thị Phụng (mẹ của Ba Lịnh)
             Anna Huỳnh Thị Tùng (chị Sáu Liễu) (còn sống)
     Vào thời cha Phanxico Trần Ngọc Dương, cha vẫn giữ ban chấp hành như cũ, từ năm 1970 cho đến khi Ngài qua đời. Khi Ngài qua đời thì hội vẫn hoạt động tích cực và cộng tác với cha sở hiện tại vì họ đạo có truyền thống đạo đức tốt.
     Vào thời Cha Minh, vẫn tiếp tục duy trì. Đến năm 2001, cha Phanxico Lê Văn Thái về tái lập lại
             Maria Nguyễn Thị Thủy (Chín Thủy)
             Anna Trần Thị Trong (chị Năm Nhì)
             Madalena Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Ba Nước)
             Maria Nguyễn Thị Phước (con Mười Đạo)
     Ngày 18.04.2004
            Maria Nguyễn Thị Thủy
            Anna Trần Thị Trong
            Madalena Nguyễn Thị Hồng
            Madalena Nguyễn Thị Phượng (con chị Chín Thủy)
     Ngày 28.06.2005 - Ra phục Giáo Xứ Phú Hữu. Đến ngày 29 tháng 06 năm 2005, Cha Gabriel Trịnh Công Chánh về, Cha vẫn giữ lại ban chấp hành cho đến nay.
            Hội viên bà Mẹ Công Giáo: 100
            Họp ở hạt 03 tháng một lần
            Họp ở Giáo Xứ 01 tháng một lần
     Công tác:
            Thăm bệnh nhân
            Đọc kinh tang chế - kẻ liệt
            Đọc kinh tháng Đức Mẹ tại các gia đình
            Đi thăm các cha hưu ở Chí Hòa
            Đi cứu trợ cùng giáo Hạt

Giới thiệu khác