Hội Dòng Ba Giáo xứ Tân Quy

Vào khoảng trước năm 1980, một số chị em trong giáo Xứ đã đọc sách báo và thông qua lời giảng dạy của cha Phanxico Trần Ngọc Dương: “con người mình rất hèn yếu, dễ sa ngã phạm tội, phải chịu hỏa ngục đời đời”. Cha đã nói cho các chị em biết lợi ích của việc may áo Đức Bà Carmelo là: “Bất cứ ai mặc bộ áo Đức bà Carmelo khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục”. Đức mẹ đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (Sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan XXII), Mẹ nói với Ngài rằng: “Những ai mặc áo Đức Bà Carmelo sẽ được ra khỏi lửa luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tháng sau khi chết”
      Biết được lợi ích của việc may áo Đức Bà, nên các chị luôn luôn tìm hiểu cho dù tình hình hiện tại rất khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Vào thời điểm này, có chị Têrêsa Lê Thị Sương là thành viên trong hội dòng Cát Minh thuộc huynh đoàn Thị Nghè, từ năm 1974 chị từ thành phố về quê canh tác làm vườn, chị nói với vài người gia nhập vào hội dòng Ba Cát Minh, với điều kiện gia nhập hội dòng là:
                  - Không mắc lời khấn trong một dòng khác
                  - Khát vọng sống phúc âm trong đời sống hàng ngày
                  - Có khả năng thụ huấn và hiểu biết đầy đủ các mầu nhiệm Kitô Giáo, thực tập dần nguyện gẫm và đời sống huynh đệ
                  - Có sự đồng ý của ban trách nhiệm huynh đoàn
                  - Sau thời gian xứng hợp là mười hai lần tham dự các buổi họp hàng tháng thì ứng viên được nhận vào giai đoạn “Tập Sự” bằng nghi thức mặc áo
                  - Sau hai năm tiếp tục thụ huấn ứng sinh được tuyên hứa
                  - Sau 03 năm thụ huấn tiếp sẽ được “Khấn Tạm”
                  - Sau 01 năm sẽ được tuyên “Khấn Vĩnh Viễn”

     Vào thời điểm này ở Tân Qui, dòng Nhị Bình, có hai chị là Maria Nguyễn Thị Hay và Maria Nguyễn Thị Cẫm đã âm thầm tìm hiểu hội dòng Ba Cát Minh từ lâu. Đến ngày 16/07/1981 hai chị được cha Thiện, tổng quản hội dòng nhận vào “Tập sự” bằng nghi thức mặc áo tại Nhà Kính Sài Gòn. Từ 1982-1983 hội dòng được thêm bốn chị vào tập sự qua nghi thức mặc áo.
     Năm năm sau đó, với sự cầu nguyện của họ đạo thì hội dòng ngày càng phát triển thêm. Đến ngày 12/06/1988, do không có phương tiện đi lại nên Cha Chánh Xứ đã cho phép hội dòng mời cha Thiện, Tổng Quản hội dòng đến Họ Đạo giúp cho 22 chị tĩnh tâm và tiến hành nghi thức mặc áo.
     Một năm sau, vào ngày 13/04/1989, một lần nữa được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ nên hội dòng đã mời Cha Tổng Quản đến tĩnh tâm và tiến hành nghi thức mặc áo cho 13 anh chị vào tập sự trong hội dòng.
     Đến năm 1995, do không thuận tiện về đường đi nên cha tổng quản đã cho phép cho Cha Chánh Xứ nhận lời khấn cũng như nghi thức mặc áo, nên vào ngày 21/11/1995 cha Phanxico Bùi Văn Minh đã tĩnh tâm cho mười anh chị em mặc áo tại họ đạo.
     Ngày 16/10/2005, hội dòng được thêm bốn chị chính thức tập sự bằng nghi thức mặc áo tại nhà nhờ Cầu Kho do Cha Tổng Quản cử hành, cha Gabriel Trịnh Công Chánh đã rất vui khi hội dòng mỗi năm mỗi phát triển, Cha luôn chúc cho hội dòng ngày càng lớn mạnh. Vào ngày 16/07/2007, hội dòng tăng lên sáu chị và trong thời gian vừa qua, vào ngày 16/07/2010, hội dòng được thêm 01 anh mặc áo tập sự.

     Trong thời gian 30 năm qua, hội dòng Ba Cát Minh đã có được 62 thành viên và trong số đó, có 21 thành viên được Chúa gọi về. Hiện tại hội dòng còn:
                  - Khấn vĩnh viễn – 29 thành viên
                  - Khấn tạm – không có
                  - Tuyên hứa – 12 thành viên
                  - Mặc áo – 01 thành viên
                  - Tìm hiểu – 06 thành viên

Giới thiệu khác