Hội Đồng Giáo Xứ Tân Quy

Vào khoảng những năm 1858 - 1860 Họ Đạo đã có sự xuất hiện những người thường xuyên có mặt, để giúp đỡ các Cha Tây lo các công việc cho Họ Đạo, giúp giáo dân các giờ kinh nguyện cũng như đọc kinh cho những người qua đời vì lúc này Họ Đạo không có các Cha. Công việc này được giao cho một số người cụ thể, nhưng do thời cuộc khó khăn nên không có ban lãnh đạo rõ ràng, chỉ có một vài người mà thôi, cho đến những năm 1880, lúc này thì ban hành giáo xuất hiện (biện). Ban này gồm 12 người trong đó có một tổng, một phó, có năm cấp bậc phấn đấu:
                   - Một Biện Đồng Nhi
                   - Hai biện họ
                   - Ba biện
                   - Bốn Trùm
                   - Năm Câu

Danh sách Đương Nhiệm:
          Ông Phêrô Nguyễn Văn Tám (Ông Tám Đặng – Chủ Tịch)
          Ông Giuse Nguyễn Văn Năm (Ông Năm Hô – Phó Chủ Tịch)
          Ông GioanBtx Nguyễn Mạnh Hùng (Ông Chín Thủy)
          Ông Tôma Nguyễn Văn Ngọt
          Ông Tôma Nguyễn Văn Báu (Ông Sáu Sấm)
          Ông Dominicô Nguyễn Văn Khánh
          Ông Martino Nguyễn Hữu Lương
          Ông Martino Hồ Văn Khen
          Ông Phaolô Hồ Minh Thiện
          Ông Phanxico Xavie Nguyễn Hồng Phúc
          Ông Anrê Nguyễn Văn Lịnh
          Ông Giuse Phạm Ngọc Tuân
          Ông Phaolô Huỳnh Thanh Danh
          Ông GioanBtx Lê Văn Don
          Ông Giuse Đoàn Văn Thưởng

Công Tác Mục vụ:
     Có Trách nhiệm tổ chức lễ theo các mùa Phụng Vụ trong năm (Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên) ngoài ra còn có các Lễ Tết, Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ….
Tổ chức Lễ ở Đài các khu, phục vụ bệnh nhân, kẻ liệt, đọc kinh hằng tháng ở các đài của các giáo khu.
     Đầu tháng mỗi tháng, Hội Đồng Giáo Xứ họp với Cha để thông qua chương trình trong tháng tới.

Giới thiệu khác