Hội Legio Mariae Giáo xứ Tân Quy

Legio Mariae là đoàn thể giáo dân được hội thánh phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria. Trong Lêgio lòng tôn sùng đức Mẹ là nền tảng tông đồ. Chủ đích của Lêgio là thánh hóa hội viên bằng lời cầu nguyện, thăm viếng, loan báo tin mừng của Chúa dưới sự giáo huấn của Cha Linh Giám với 2 ngành: hoạt động và tán trợ.
      Hình thành: tiên khởi Senatus Cha Phêrô Trần Văn Thông. Lêgio thành lập năm 1960. Cha linh giám Phêrô Trần Văn Thì với danh hiệu: Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời. Anh trưởng là Dominco Hồ Văn Văn.
      Từ năm 1962 – 1975. Cha linh giám Phaolô Nguyễn Văn Lành.
      Các anh chị trưởng: Phanxicô Xavie Lê Văn Ninh, Anna Huỳnh Thị Cẩn, Anê Nguyễn Thị Hường.
      Sau đó bị tan rã cho tới 1992. Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh tái lập lại. Các anh chị trưởng là: Anna Huỳnh Thị Tùng, Têrêsa Nguyễn Thị Phụng.
      Từ 2000 – 2005. Cha linh giám là Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái. Các anh chị trưởng: Phaolo Nguyễn Văn Kính, Anna Trần Thị Trong, Maria Huỳnh Kim Nguyệt, Maria Dương Thị Đầm.
     Từ 2005 đến nay. Do tuổi cao sức yếu các tiểu đội mai một, nay chỉ còn 3 tiểu đội. Cha Gabriel Trịnh Công Chánh đã quan tâm và nâng đỡ nên anh chị em phấn khởi và nhiệt tình trong công tác tông đồ.

     Cha linh giám Gabriel Trịnh Công Chánh:

             Tiểu đội 1: Đức Bà Đi Thăm Viếng.
                      Trưởng: Tôma Nguyễn Hữu Giáo, Phó Đominicô Nguyễn Văn Khánh, thư ký Giuse Đoàn Văn Thưởng.
                      Thủ quỹ Phêrô Thái Văn Sơn
                      Hoạt động: 10 người

             Tiểu đội 2: Đức Bà Hồn Xác Lên Trời.
                      Trưởng: Maria Huỳnh Kim Chói, phó Maria Trần Thị Cần, thư ký Maria Nguyễn Kim Loan
                      Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Thanh
                      Hoạt động: 12 người

             Tiểu đội 3: Đức Bà Dâng Mình
                      Trưởng: Anna Trần Thị Trong, phó Maria Đỗ Thị Bé, Thư Ký Têrêsa Huỳnh Thị Như
                      Thủ quỹ: Maria Trần Thị Vàng
                      Hoạt động: 9 người
                      Số tán trợ: 52 người

     Sinh hoạt:

     Hằng tuần mỗi đội họp một lần với sự có mặt của Cha Linh Giám ở phòng họp Họ Đạo. Thăm gia đình trong Họ Đạo, kể cả gia đình tạm trú, gia đình khó khăn, bất hòa, rối hôn phối, bệnh nhân, và gia đình ngoại giáo. Đặc biệt Lêgio có tổ chức rước Đức Mẹ và đọc kinh hằng ngày ở các gia đình trong Gx, rước cha làm phép nhà, làm giờ thánh tâm tại gia vào ngày thứ sáu hằng tuần
Trên đây là những công tác đơn cử của hội Lêgio, xin cộng đoàn cầu nguyện, xin Chúa ban cho nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ biết tìm đến gia nhập và tham gia các công tác bác ái này.

Giới thiệu khác