Hội Thánh Tâm

Cha Phêrô Trần Văn Thì 1952 để đáp ứng nhu cầu mục vụ cổ võ cho đời sống đạo đức của giáo dân Hội Phạt Tạ đã được thành lập, ban đầu ban chấp hành do Hội Đồng Giáo Xứ đảm trách gồm có:
             Ông Phêrô Nguyễn Văn Đạo
             Ông Phanxico Xavie Lê Văn Ninh
             Ông Đôminicô Hồ Văn Văn
             Ông Phaolô Nguyễn Văn Lai
     Vào thời này Hội Phạt Tạ hoạt động rất mạnh, các gia đình công giáo đều được mời gọi gia nhập trong khắp Giáo Phận, đời sống đạo đức giáo dân được nâng đỡ rất nhiều, các hoạt động từ thiện, thăm viếng bệnh nhân, gỡ rối hôn nhân, đọc kinh tang chế được bắt nguồn từ đây, giúp mọi người sống gần gũi liên đới với nhau rất nhiều. Qua các thời Cha Sở, Hội vẫn luôn duy trì hoạt động, có lúc phải âm thầm do thời cuộc không thuận lợi, nhưng lòng tôn sùng phạt tạ Thánh Tâm Chúa luôn chiếm vị trí quan trọng trong mỗi gia đình công giáo tại Họ Đạo Tân Qui.

             Ban chấp hành hiện tại là:
                      Ông Micae Lê Văn Cảnh – Hội Trưởng
                      Ông Tôma Lê Quang Minh – Hội Phó

             Chi Hội I: Ông Tôma Nguyễn Văn Năm (Ông Năm Hô)
                               Ông Tôma Nguyễn Văn Ngọt (Ông Bảy Ngọt)
                               Ông Đominico Nguyễn Văn Khánh (Ông Út Khánh)
                               Ông Tôma Nguyễn Văn Thông (Ông Hai Thông)
                               Bảy Giáo

             Chi Hội II: Bà Têrêsa Huỳnh Thị Như
                               Bà Nguyễn Thị Hà (Vợ Ba Phước)
                               Bà Maria Nguyễn Thị Thanh
                               Bà Têrêsa Nguyễn Thị Đáng

             Chi Hội III: Bà Nguyễn Thị Trong (Dì 5 Nhì)
                               Bà Maria Đỗ Thị Bé
                               Bà Maria Trần Thị Vàng (vợ ông Út Luận)
                               Ông GioanBtx Nguyễn Mạnh Hùng (Ông Chín Thủy)

Giới thiệu khác