Hội Từ Thiện Giáo xứ Tân Quy

Hội Từ Thiện do Cha Thái Thành lập vào tháng 03.2000 với mục đich để giúp đỡ người nghèo, già yếu, bệnh tật. Cha chọn Thánh Martino (ngày 03.11) làm bổn mạng Hội.
                Trưởng là Ông Đominico Nguyễn Văn Khánh (Ông Út Khánh)
                Phó là Ông GioanBtx Nguyễn Mạnh Hùng (Ông Chín Thủy)
                Hội có 25 hội viên
     Gia đình Ông Út Khánh, Tư Kính, Hai khánh (ở cầu võng), Ông Út Minh, Ông Chín Thuỷ đi vận động công tác hội từ thiện. Gia đình chú Trần Văn Điều hãng cám Thạnh Lộc, Bà Trần Thị Huệ vật liệu xây dựng Nhơn Nghĩa, gia đình Ông Hai Paul – buôn bán cám, gia đình Bà Hai Sương,…. Thường xuyên ủng hộ cho hội từ thiện.
    Hàng tháng hội đi quyên góp tiền và trung bình khoảng bốn mươi lăm người hàng tháng được hội giúp đỡ. Có đợt giúp bằng tiền, gạo, có lúc nhiều, lúc ít, không nhất định được. Trung bình một người khoảng 70 ngàn một tháng
    Ngoại giao hoạt động bên ngoài ít, đa số người ở trong Họ Đạo. Thời gian đầu ba người tự nguyện đi nguyên góp, sau đó còn lại hai người cho đến bây giờ. Hội từ thiện được Toà Tổng Giám Mục mời gọi và tập huấn hội Caritas (nghĩa là từ thiện)
    Tập huấn cách tuyên truyền, mời gọi giúp đỡ những người bệnh AIDS về tinh thần và vật chất để họ vui sống. nên Toà tổng giám mục mời gọi cộng tác khoảng hai năm nay.
    Một năm có hai đợt tập huấn, mỗi ngày tập huấn hai ngày ở toà tổng giám mục, vào khoảng tháng tư và tháng mười một.Hội đi quyên góp mỗi đầu tháng. Hội caritas có lên Họ Đạo giúp năm em học sinh cấp một, cho tiền các em đóng tiền học. Mỗi lần đi họp ở toà tổng giám mục có hai người là Chú Khánh và Ông Chín Thuỷ, có khi Chú Thiện đi thay cho ông Chín Thuỷ. Cha lập sổ vàng để ghi tên những ân nhân ủng hộ.
    Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ mọi việc thuận lợi hơn. Hội từ thiện hoạt động âm thầm, hiện tại hội được Nhà Nước công nhận là Hội Từ Thiện từ năm 2009 và liên kết với nước ngoài.
    Khoảng năm 2005 dòng Mến Thánh Giá cái nhum giúp cho Hội Từ Thiện khoảng ba năm, mỗi lần một quý ba triệu. Cha Thái ngoại giao với nước ngoài đã giúp đỡ cho hội nhiều (người ở nước ngoài gởi trực tiếp cho Cha). Hội quyên góp bao nhiêu đưa lại cho Cha. Tới tháng Cha chi ra.
    Vào thời Cha Gabriel Trịnh Công Chánh về thì đổi lại, quyên góp được bao nhiêu thì cho người nghèo bấy nhiêu, Cha không giữ lại
    Hàng năm Cha tổ chức tiệc để mừng bổn mạng hội từ thiện, tổ chức tiệc liên quan và mời các hội viên - ân nhân họp mặt vào ngày 03.11 lễ thánh Martinô

Giới thiệu khác