Sau đây là Danh sách Quý Tu sĩ Giáo xứ Tân Quy. Kính xin Quý Tu sĩ giúp bổ sung các Quý Tu sĩ còn chưa được đưa vào danh sách, hoặc thông tin còn sai. Mọi liên lạc và bài viết xin gửi về Email [email protected]

TT HỌ VÀ TÊN DÒNG / TU HỘI NĂM THỤ PHONG / KHẤN
1  Thomas Nguyễn Văn Thạnh  ĐCV Giuse Sài Gòn 1934
2  Tôma Lê Văn Hiếu  ĐCV Giuse Sài Gòn 1950
3  Phêrô Trần Văn Thông  ĐCV Giuse Sài Gòn 1950
4  Thầy Robeto Tôma Lương Văn Rồng  ĐCV Giuse Sài Gòn  
5  Thầy Leona Martino Lương Văn Trung  ĐCV Giuse Sài Gòn  
6  Phêrô Nguyễn Văn Ninh  ĐCV Giuse Sài Gòn 1950
7  Phêrô Đinh Thái Tâm  ĐCV Giuse Sài Gòn 1975
8  Phêrô Nguyễn Thanh Tùng  ĐCV Giuse Sài Gòn 30.06.2001
9  Anrê Nguyễn Công Thái  ĐCV Giuse Sài Gòn 30.05.2016
10  Anê Nguyễn Thị Việt  MTG Chợ Quán 1918
11  Maria Huỳnh Thị Khoa  MTG Chợ Quán 1922
12  Madalena Nguyễn Thị Sinh  MTG Chợ Quán 1949
13  Maria Nguyễn Thị Hậu  MTG Chợ Quán 1952
14  Têrêsa Nguyễn Thị Nhung  MTG Chợ Quán 1957
15  Maria Huỳnh Thị Bạch Trinh  MTG Chợ Quán 1959
16  Têrêsa Nguyễn Thị Hương  MTG Chợ Quán 1971
17  Madalena Huỳnh Ngọc Vẹn  MTG Chợ Quán 08.06.2002
18  Maria Lorrete Nguyễn Thị Tây  Phaolo Thành Chartres 1939
19  Maria Nguyễn Thị Ngọc Thích  Phaolo Thành Chartres 1967
20  Lucia Nguyễn Thị Nhân  Phaolo Thành Chartres  
21  Louis Dương Thị Bạch Lan  Phaolo Thành Chartres 1959
22  Anna Lorrete Nguyễn Thị Lại  Phaolo Thành Chartres 1947
23  Madalena Nguyễn Thị Quế  Phaolo Thành Chartres  
24  Anna  Phaolo Thành Chartres  
25  Radegonde Lương Thị Chánh  Phaolo Thành Chartres 24.07.1931
26  Maria Trần Thị Hưng  Phaolo Thành Chartres 11.05.1975
27  Cecilia Nguyễn Thị Giàu  Phaolo Thành Chartres 01.07.1979
28  Anê Nguyễn Thị Phi  Phaolo Thành Chartres 01.02.1981
29  Maria Lê Thị Hồng Nga  Phaolo Thành Chartres 02.02.1994
30  Maria Nguyễn Thị Kim Thanh  Phaolo Thành Chartres 02.02.1994
31  Anê Nguyễn Thị Hồng Diễm  Phaolo Thành Chartres 12.06.1997
32  Maria Christine Đinh Thị Huệ  Đức Mẹ Lên Trời 1981
33  Anna Lê Thị Thanh Trà  Đức Mẹ Lên Trời 08.12.2004
34  Maria Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Lệ Thu  Đức Mẹ Lên Trời 12.02.2005
35  Lucia Lương Thị Dinh  MTG Thủ Thiêm 1879
36  Maria Nguyễn Thị Sáng  MTG Thủ Thiêm 1898
37  Maria Nguyễn Thị Thiện  MTG Thủ Thiêm 1905
38  Madalena Dương Thị Kinh  MTG Thủ Thiêm 23.01.1918
39  Anna Nguyễn Thị Nhựt  MTG Thủ Thiêm 16.01.1920
40  Lucia Dương Thị Tồn  MTG Thủ Thiêm 18.01.1923
41  Anna Nguyễn Thị Nay  MTG Thủ Thiêm 19.01.1924
42  Maria Nguyễn Thị Nữ  MTG Thủ Thiêm 19.01.1924
43  Maria Lương Thị Thương  MTG Thủ Thiêm 13.01.1926
44  Anna Nguyễn Thị Hạnh  MTG Thủ Thiêm 13.01.1926
45  Anna Nguyễn Thị Sâm  MTG Thủ Thiêm 18.01.1928
46  Madalena Dương Thị Bền  MTG Thủ Thiêm 25.07.1928
47  Anê Nguyễn Thị Ràng  MTG Thủ Thiêm 17.01.1934
48  Anna Nguyễn Thị Nhiễu  MTG Thủ Thiêm 15.01.1936
49  Elisabeth Nguyễn Thị Hiển  MTG Thủ Thiêm 13.01.1937
50  Maria Nguyễn Thị Nơi  MTG Thủ Thiêm  
51  Catarina Nguyễn Thị Linh  MTG Thủ Thiêm 01.08.1942
52  Cecilia Nguyễn Thị Thu Thanh  URSULINE (Paris)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaa

Giới thiệu khác