Cha Phêrô Giuse Lê Quang Tự

Sinh năm 1865

Thụ phong Linh Mục: 1895

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1908 – 1930

Cha xây Nhà Thờ Tân Quy năm 1922

Qua Đời: 29.09.1949

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

 

Cha Anrê Nguyễn Văn Diên (Nguyễn Thu Diên)

Sinh năm: 1881

Thụ phong linh mục: 1913

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1930 – 1937

Qua đời : 14.10.1953

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

 Cha Anre Nguyễn Văn Diên

 

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng

Sinh ngày: 12.10.1902

Thụ phong Linh Mục: 25.05.1929

Qua đời : 21.05.1940

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1937 - 1940

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

 

Cha Phaolô Lê Văn Mười

Sinh ngày: 04.1897

Thụ phong Linh Mục: 03.04.1926

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1940 – 1951

Cha tái thiết nhà thờ lần một và lợp mái bằng lá.

Cha mất ngày 29.01.1980

Cha Phaolô Lê Văn Mười

 

Cha Phêrô Trần Văn Thì

Sinh ngày: 14.05.1915

Thụ phong Linh Mục: 03.1944

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1952 – 1962

Cha tái thiết nhà thờ lần hai và lợp mái bằng tôn, sau đó bằng ngói.

Cha mất ngày 29.01.1980

Cha Phêrô Trần Văn Thì

 

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành

Sinh ngày: 19.04.1915

Thụ Phong Linh Mục: 20.09.1941

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1962 - 1968

Cha mất ngày 24.04.2000

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành

 

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng

Sinh ngày: 12.12.1930

Thụ phong Linh Mục: 03.12.1958

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1968 - 1973

Cha mất ngày: 19.05.2015

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng

 

Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch

Sinh năm 1920

Thụ Phong Linh Mục: 1949

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1973 - 1974

Cha mất ngày 20.04.2001

 Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch

 

Cha Phanxico Xavie Trần Ngọc Dương

Sinh ngày: 15.09.1926

Thụ phong Linh Mục: 22.08.1956

Cha Quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1974 - 1991

Cha mất ngày 18.03.1991 và hài cốt được an táng tại Giáo xứ Tân Quy

Cha Phanxico Xavie Trần Ngọc Dương

 

Cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm

Sinh: 10.09.1934

Thụ phong Linh Mục: 23.04.1962

Kiêm quản Giáo xứ Tân Quy từ 18.03.1991 – 27.04.1992

Cha mất ngày 02.08.2018 và hài cốt được an táng tại Giáo xứ Chợ Cầu

Cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm

 

Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh

Sinh ngày: 27.03.1943

Thụ phong Linh Mục: 28.04.1972

Qua đời: 18.10.2016

Cha Quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1992 – 2000

Cha tái thiết nhà thờ lần ba và nới rộng thêm. Công trình tái thiết và xây dựng kéo dài từ 03.11.1993 đến 03.03.1995.

Lễ khánh thành nhà thờ ngày 24.08.1995 do Đức cha phụ tá Aloisiô Phạm Văn Nẫm chủ tế.

Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh

 

Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái

Sinh năm: 1959

Thụ phong Linh Mục: 27.06.1992

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 2000 – 2005

Cha xây phòng Giáo Lý đối diện với phòng Thánh

Hiện Cha đang quản nhiệm Giáo xứ Phú Hữu, Hạt Thủ Thiêm

Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái

 

Cha Gabriel Trịnh Công Chánh

Sinh ngày: 08.03.1965

Thụ phong Linh Mục: 29.06.1999

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 2005 đến 15.07.2018

Cha Gabriel Trịnh Công Chánh

 

Cha Phụ Tá Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

Sinh năm: 1966

Thụ phong Linh Mục: 2007

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 10.08.2011 đến 31.07.2017

Cha Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

 

Cha Phụ Tá Frédéric Cao Lê Minh Vương

Sinh năm: 1971

Thụ phong Linh Mục: 2011

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.04.2016 đến 24.08.2018

Cha Frederic Cao Lê Minh Vương

 

Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Đức Minh

Thụ phong Linh Mục: 08.06.2018

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 01.08.2022

Cha Gioan Đỗ Đức Minh

 

Cha Phụ Tá Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật

Thụ phong Linh Mục: 07.06.2019

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.09.2022 đến nay

Cha Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh

Thụ phong Linh Mục: 2009

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 31.08.2023

Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh

 

Cha Giuse Lê Cẩm Tú

Sinh ngày: 16.09.1975

Thụ phong Linh Mục: 01.06.2013

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ 01.09.2023 đến nay

Giới thiệu khác