Logo Giáo xứ Tân Quy

- Hình nhà thờ nằm trên con số 1880: thể hiện giáo xứ được thành lập năm 1880.

- Quyển Kinh thánh cách điệu có 3 trang và chữ Alpha - Omega: Chữ A thể hiện Chúa là đấng Khởi Nguyên, cùng với 1 trang đã được lật là chặng đường mà Gx đã đi qua. Cho dù có nhiều khó khăn trắc trở nhưng vẫn có Chúa ở bên. 2 trang còn lại chưa được lật: vẫn còn phía trước cả 1 hành trình gian nan thử thách tìm về Nước Trời nhưng có Chúa là Đấng Tận Cùng, sẽ luôn đồng hành và giúp sức cho Gx đến ngày cánh chung.

- Biểu tượng chim bồ câu màu đỏ phía trên: chim bồ câu hình lưỡi lửa hướng về phía trước: trên nền tảng Thánh kinh, Chúa Thánh Linh liên lỷ hoạt động và thánh hóa Gx; vừa dịu dàng tái sinh cuộc sống mới như chim bồ câu, vừa bùng cháy mãnh liệt của ngọn lửa tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Đồng thời biểu tượng lửa cũng nhắc nhớ biến cố thánh đường bị hỏa hoạn nhưng không vì thế mà chùn bước, luôn tin vào sự tái sinh trong Thánh Thần và Lửa.

- Hình chữ “S” quấn quanh Thập giá và hình tròn ở giữa: chữ “S” được lấy từ ký tự đầu của chữ Latin “Sacerdos” (Linh mục). Nửa dưới của chữ “S” là chữ “C” viết ngược là ký tự đầu của chữ Latin “Cristiani” (Kitô hữu). Chữ “C” – Kitô hữu hòa làm một trong chữ “S” – Linh mục. Nghĩa là các tư tế luôn liên kết và gắn bó với vị tư tế thừa tác trong mọi hoàn cảnh, làm một trong Chúa Kitô tạo nên “Hội thánh thu nhỏ” (quấn quanh biểu tượng Thập tự) qua hình tròn là Bí tích Thánh thể làm trung tâm.

- “Đường viền Xanh Dương bao quanh bên ngoài”những con sóng: Dù sóng gió thử thách còn vô vàn phía trước nhưng Gx Tân Quy có Thánh kinh làm nền tảng; được Thánh Thể và Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng chăm sóc; chủ chăn và đoàn chiên hòa làm một, luôn cùng với nhau vác thập giá nên sẽ vững tay chèo mà tiến bước đến hạnh phúc đời đời nơi Thiên Chúa.

Giới thiệu khác