Thứ tư 28/09/16 10:05 AM

Những điều thổ lộ lạ lùng.

mười nữ tu nói về ý nghĩa cuộc đờiVì tầm nhìn của các nữ tu về thế giới này rất sắc bén, nên tôi quyết định hỏi một vài nữ tu để họ chia sẻ ngắn gọn trong vài chữ những gì họ nghĩ về ý nghĩa thật của đời sống. Tôi biết điều này có thể bị cho là kỳ cục. Nhưng tôi biết, tôi có những câu trả lời kinh ngạc có thể giúp ích cho một vài độc giả. Và đây là ý nghĩa cuộc đời theo mười nữ tu:
 
1. Nữ tu Lucia de la Trinité

Ý nghĩa cuộc đời là:

“Để mình yêu và được yêu,

Để mình yêu Chúa vô cùng và để mình được Chúa yêu,

Để mình yêu từng chị em nữ tu và được họ yêu lại,

Và, qua từng chị em nữ tu, mình yêu toàn thế giới”.

2. Nữ tu Têrêxa Maria Touma

Một lời cầu nguyện để hiểu ý nghĩa cuộc đời:

“Lạy Chúa, xin Chúa giúp con phục vụ Chúa và đi tìm Chúa, Chúa là Đấng của chân lý và của cái đẹp.

Xin Chúa giúp con yêu Chúa và theo Chúa mãi mãi, Chúa Giêsu hiền dịu, dù cho các bách hại sẽ có thể xảy đến.

Chúa là đời sống của con,

Chúa là tất cả của con,

Căn nhà vĩnh cửu của con là với Chúa!”
 
3. Nữ tu Helena Raphael Burns

“Nếu bạn muốn biết thật sự ý nghĩa cuộc đời, bạn hãy quỳ xuống và xin Chúa cho bạn biết. Bạn hãy để hết lòng vào đó. Đó là điều tôi đã làm. Khi còn trẻ, tôi theo thuyết bất khả ngộ và tôi đã cầu nguyện như sau: ‘Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin Chúa hãy trả lời cho con, vì con không biết đâu là mục đích của con’. Và Chúa thì trung tín. Chúa sẽ trả lời cho bạn. Chắc chắn, không thể nào nghi ngờ.”

“Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta” (Giêrêmia 29:13).
 
4. Nữ tu Mađalêna Miller

“Đối với tôi, ý nghĩa cuộc đời là hiến trọn trong tình yêu. Khi nói “vâng” với tiếng gọi của Chúa, chúng ta đi vào trong sâu thẳm của một câu chuyện Tình không chấm dứt và trong tâm trạng bình thản nội tâm”.
 
5. Nữ tu Brittany Harrison

“Kinh nghiệm của tôi cho tôi hiểu ý nghĩa cuộc đời thật sự là một tiến trình chấp nhận Tình yêu vô tận của Chúa, không phải vì những gì chúng ta làm, nhưng vì chính con người của mình. Rất nhiều người trong chúng ta lang thang, hoàn toàn vô thức về Tình yêu say đắm mà Chúa Kitô đối với chúng ta. Ngài thường xuyên gởi cho chúng ta các tín hiệu của tình yêu này, nhưng chúng ta thường có khuynh hướng tảng lờ đi. Khi ý thức mình được yêu, chúng ta sẽ thành người yêu thương. Khi yêu thương người khác, chúng ta sẽ khám phá ra Tình yêu của Chúa không phải là ảo tưởng, chúng ta sẽ thấy tình yêu này trong những chuyện nhỏ hàng ngày, chính những cơ hội này giúp chúng ta tìm thấy tình yêu của mình”.
 
6. Nữ tu Carol Mary Nolan

“Ý nghĩa cuộc đời là gì?” Câu châm ngôn của các Nữ tu Dòng Kín cho những người lớn tuổi và những người khuyết tật tóm gọn một cách hoàn hảo như sau:

“Tình yêu làm tất cả sự khác biệt”. Nữ tu đáng kính Mary Angeline Teresa, nhà sáng lập Dòng chúng tôi đã nói: “Chị em hãy dễ thương hơn cả chính sự dễ thương”. Lan tỏa Tình yêu và sự tốt lành của Chúa Kitô là điều mang đến ý nghĩa cuộc đời cho các nữ tu Dòng Kín”.
 
7. Nữ tu Lea Hill

“Ý nghĩa cuộc đời đơn giản nơi sự việc chúng ta đang sống. Và chúng ta mãi mãi là con người thật của mình. Như thế chúng ta phải sống nhiệt thành, có thiện hướng, ân sủng và niềm vui để được kết hiệp với Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống. Thần Khí Chúa là sự sống của chúng ta”.
 
8. Nữ tu Jeana Visel

“Mục đích đời sống chúng ta là tham dự vào sự hiện hữu của Chúa. Ngài xuống thế làm người cho chúng ta để chúng ta tái sinh trong thần thánh. Tất cả, cũng như Chúa Giêsu đều không hư mất, thiên tính của Ngài trở nên xác thịt và chúng ta sẽ không mất bản tính nhân loại của mình khi có thiên tính. Sự thánh thiện không phải chỉ là một ý niệm thiêng liêng ở bên ngoài đời sống cụ thể: chúng ta phải sống thánh thiện và thấy sự thánh thiện này trong mỗi việc của đời sống hàng ngày”.
 
9. Nữ tu Virginia Herbers

“Việc đi tìm ý nghĩa cuộc đời chính nó đã là phương tiện đề tìm thấy. Nhìn, nghe, thấy, nhận thức: tấc cả những gì Chúa cho chúng ta mỗi ngày giúp chúng ta thấy được trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời. Khi nhận ra tất cả là ơn của Chúa thì ý nghĩa cuộc đời không còn là một câu hỏi, nhưng là một dâng mừng”.
 
10. Nữ tu Carly Paula Arcella

“Sống trong tình yêu của Chúa Kitô. Và đáp trả Tình yêu của Ngài bằng tình yêu”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác