Thứ tư 29/06/16 14:40 PM

Cuộc họp của tất cả các Giáo hội Chính thống được họp ở Crête từ 19 đến 26 tháng 6. Nhưng tất cả không phải đơn giản…

tại sao có đại công đồng chính thốngAleteia: Rất nhiều Giáo hội Chính thống – Nga, Bulgaria, Antioche và Georgia – trên mười bốn Giáo hội cho biết họ sẽ không gởi phái đoàn tham dự. Công đồng có diễn ra không?

Jean-François Colosimo: Không Giáo hội nào đòi hủy Công đồng. Tất cả đều gắn bó, dù có bốn Giáo hội đòi hoãn lại. Không có trận tuyến chung chống công đồng, nhưng có những điểm bất đồng hay có những mong chờ bị thất vọng đối với riêng từng Giáo hội. Công đồng vẫn họp, dù chỉ có hai phần ba Giáo hội tham dự, nhưng đó là một sự kiện trọng đại, vì giá trị không ở số lượng tham dự nhưng ở sự tiếp nhận của nó qua thời gian.

Thượng phụ Constantinople, Báctôlômêô I muốn bằng mọi giá Công đồng này phải được diễn ra…

Và ngài có lý, nếu tôi có thể nói! Giáo hội chính thống cần thích ứng với các thách thức của thời hiện đại. Giáo hội chính thống gặp cùng vấn đề với Giáo hội công giáo, phải biết làm sao để làm chứng đức tin trong thế giới hiện nay. Chỉ vì Giáo hội chính thống có trên vai sức nặng của một lịch sử phải chịu đựng. Chính thống giáo và Phật giáo, là những Giáo hội duy nhất ra khỏi thế kỷ 20 với ít lãnh thổ hơn, trong điều kiện tuyệt đối, ít tín hữu hơn so với tỷ lệ tăng trưởng dân số họ đã có. Hãy nghĩ lại xem, Chính thống giáo ở Nga đã có 70 năm bách hại khủng khiếp dưới chế độ cộng sản!

Các Giáo hội chính thống đồng ý với nhau về nguyên tắc của Công đồng, nhưng họ lại không thể họp chung với nhau. Ông giải thích như thế nào về sự kẹt cứng này?

Cơ cấu Giáo hội chính thống khác với cơ cấu Giáo hội công giáo. Thượng phụ Báctôlômêô I không phải là giáo hoàng, ngài chỉ là «người đứng đầu trong số những người của ngài». Ngài không có uy quyền đặc biệt, về tín điều hay về kỷ luật. Không phải vì thiếu sót mà chính thống giáo tổ chức như vậy: chính thống giáo từ chối nguyên tắc tập trung quyền ở trung ương nhân danh chính sự bao hàm giáo hội học của họ.

Như thế làm cho các vấn đề khó giải quyết hơn?

Đúng, chúng tôi ghi nhận điều này với đại công đồng. Nhưng đó cũng là một phần sự thật của Giáo hội chính thống, họ không thể nào duy trì một bộ mặt hợp nhất mà không thể hiện qua sự hiệp nhất và hiệp thông về mặt tinh thần.

Vậy cái gì xảy đến cho họ bây giờ?

Giáo hội chính thống đứng trước nhiều thách thức và chẳng ngạc nhiên khi Đại Công đồng có những bất đồng. Nhớ lại Công đồng Vatican II của Giáo hội công giáo: cũng có những mâu thuẫn, thậm chí có những vụ ly khai, nhưng may thay nó ở bên lề. Tôi hy vọng các người chính thống sẽ biết giải quyết các thay đổi để hoàn tựu trong tinh thần bình tâm nhất có thể. Trong dịp này, Thượng phụ Báctôlômêô đã hoàn tựu một công trình đẹp và ý nghĩa của sự «chủ tọa trong đức ái» của ngài, để phục vụ cho tất cả mọi người.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác