Thứ sáu 08/05/15 10:54 AM

phải sống đạo thế nào để được cứu rỗi

 Tôi cần phải nói lại một lần nữa về vấn đề rất hệ trọng này vì những lý do sau đây:

 -1- Có nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa rất nhân hậu nên không cần thiết phải quan tâm đến việc cứu rỗi vì Chúa Giêsu đã chết thay cho mọi người rồi nên đương nhiên mọi người sẽ được cứu rỗi !

-2- Mặt khác, cũng có rất nhiều người cho rằng với sức riêng của mình thì chẳng ai có thể làm được điều gì đáng cho mình được cứu rỗi. Đây là quan điểm của đa số anh em Tin Lành, là những người chủ trương  chỉ cần  tin vào Chúa Kitô là đủ được cứu rỗi  chứ không  cần  đòi hỏi thêm gì nữa về phía con người.!

Chúng ta phải nghĩ thế nào cho quân bình và hợp lý về vấn đề cứu rỗi của mỗi người chúng ta ?

Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta phải xác tín vào những điều sau đây:

   1- Trước hết, phải xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu, là Cha nhân hậu ,Đấng tạo dựng mọi loài mọi vật vô hình và hứu hình, cách riêng tạo dựng con người và " muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý." ( 1 Tm 2 : 4)

    2- Con người đã phản nghịch Thiên Chúa từ đầu, nên đã mang tội lỗi và sự chết vào trần gian này. Nhưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, "Người có giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời." ( TV 30 (29) : 6) ). Vì thế Người đã sai Con Một là Chúa Giêsu-Kitô đến trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội. Chúa Kitô đã cứu chuộc con người qua khổ hình thập giá: chết, sống lại và lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Và sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Thật vậy, nếu Thiên Chúa không là tình yêu, thì không thể có con người sinh ra trên trần thế này được, vì Thiên Chúa tạo dựng con người chỉ vì tình yêu vô vị lợi cúa Ngài, chứ tuyệt đối Ngài không có lợi lộc gì - hay muốn tìm lợi lãi nào, mà phải tạo dựng con người trên trần gian này. Đây là điều chúng ta phải xác tín và không ngừng cảm tạ Chúa vì tình thương quá lạ lùng của Người khi tạo dựng và cứu chuộc nhân loại nhờ Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng cũng vì yêu thương con người mà đã vui lòng chịu mọi đau khổ, vác thập giá và chết trần trụi trên đó để "hiến mang sống mình làm giá chuộc  cho muôn người."  ( Mt 20: 28)

Như thế, nếu không cậy trông vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, thì không ai có thể được cứu rỗi sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này với cái chết trong thân xác mà không ai có thể tránh được..

Tuy nhiên, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho ta được cứu rỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn đòi hỏi con người phải cộng tác vào ơn cứu độ này để xứng đáng được hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

Tại sao phải như vậy? lý do là con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng, để hoặc chọn lựa sống theo đường lối của Chúa hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng của mình và theo thế gian không tin có Chúa và sự thưởng phạt đời đời.

Nói khác đi, Thiên Chúa không bắt buộc ai phải yêu mến Người và bước đi theo Chúa Kitô là " Con đường là Sự thật và là Sự Sống." (Ga 14: 6). Người chỉ mời gọi và tùy con người tự do đáp trả mà thôi.

Chính vì con người có tự do chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa sự thiện và sự dữ, giữa gian tà và lương thiện, nên Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa và tất cả chúng ta ngày nay là :

   " Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa ! Lạy Chúa  là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên cao mới được vào mà thôi." ( Mt 7: 21)

Nghĩa là nếu con người không thực tâm yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Chúa, mà chỉ hời hợt nói qua miệng lưỡi, chỉ mang danh Kitô hữu, nhưng đời sống lại mâu thuẫn với niềm tin đó  thì dẫu có tuyên xưng trăm ngàn lần:  Lạy Chúa !, Lạy Chúa !,  Alleluia Alleluia ! thì cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn như vậy.

Nhưng tại sao Cha trên trời lại muốn chúng ta thi hành ý muốn của Người, như Chúa Giêsu đòi hỏi ?

Câu trả lời chắc chắn trước hết là Cha trên trời không có lợi lộc gì khi muốn ta thi hành ý muốn của Người. Người mong muốn như vậy chỉ vì lợi ích đời này và nhất là đời sau khi ta chấm dứt hành trình con người trên trần thế này mà thôi.

Thật vậy, -  trừ một số cha mẹ đã mất hết lương tri, đem bán con cái cho bọn bất lương hành nghề buôn người cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn, như thực trạng đã và đang xảy ra ở bên nhà, nơi luân lý và đạo đức đã xuống cấp thê thảm, nhưng còn lại tất cả cha mẹ khác  đều không ai có thể lại  làm ngơ cho con cái mình đi vào con đường hư hỏng như bỏ học, gia nhập băng đảng trộm cắp, hút sách, hay làm nghề ma cô đưa đón khách đi tìm thú vui dâm đãng khốn nạn.

Cha mẹ không muốn con mình đi vào con đường tội lỗi trên là vì thương con cái và muốn cho chúng  nên người tốt hữu ích cho xã hội và cho bản thân chúng sau này, chứ tuyệt nhiên không vì lợi ích nào của riêng cha mẹ.

Cũng vậy, Thiên Chúa là Cha trọn tốt trọn lành, yêu thương con cái loài người hơn bất cứ cha mẹ nào trên trần gian này.Người ban lề luật hay điều răn cho ta tuân giữ vì lợi ích của chúng ta, ngay trong cuộc sống trên đời này, trước khi được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Ngài mai sau trên Nước Trời. Thiên Chúa tuyệt đối không được lợi lộc gì khi ta tuân giữ những thánh chỉ  và giới răn của Người. Vì nếu không có lề luật của Chúa, để con người tự do giết người, trộm cắp, gian dâm, thay vợ đổi chồng, cờ bạc, gian tham, bóc lột và bất công với người khác,  thì xã hội loài người sẽ đi về đâu ?  Có lề luật hay các giới răn của Chúa mà con người ở khắp mọi nơi còn đã và đang làm những sự dữ như giết người, giết thai nhi, bán con cái cho bọn ma cô, tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn, như thực trạng ở rất nhiều nơi trong thế giới tục hóa, sa đọa ngày nay.

Như vậy, tuân giữ các giới răn của Chúa để sống công bằng, bác ái và trong sạch thì chỉ có lợi cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cộng đồng nhân loại chứ tuyệt đối không có lợi gì cho Chúa.

 Riêng đối với người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, thì việc tuân giữ các giới răn của Chúa là cách cộng tác hữu hiệu vào ơn cứu chuộc của Chúa Kitô để xứng đáng được hưởng nhờ ơn này hầu cho được vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc bất  diệt với Chúa trên cõi vĩnh hằng mai sau.

Chúa Kitô đã hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho con người, và công ơn cứu chuộc này đủ cho con người được cứu độ. Nhưng nếu con người không cộng tác với ơn cứu chuộc đó bằng quyết tâm từ bỏ tội lỗi do ma quỷ gây ra với sự tiếp tay đắc lực của thế gian, thì Chúa không thể cứu ai được. Nghĩa là công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ trở nên vô ích cho những ai ỷ lại vào công nghiệp này để không làm gì về phần mình - hay tệ hại hơn nữa- là cứ tiếp tục sống theo ý riêng mình và làm những sự dữ , những điều ghê tởm như giết người, phá thai, gian dâm, thay chồng đỗi vợ, gian manh, bất công, bóc lột người khác và dửng dưng trước sự đau khổ, nghèo đói của anh chị em đồng loại. Sở dĩ Chúa không thể cứu họ được vì họ đã sử dụng ý muốn tự do ( free will) để từ chối ơn cứu độ của Chúa và tự chọn con đường dẫn đến hư mất đời đời. Chính vì con người  có tự do để chọn Chúa và ơn cứu độ của Người hay quay lưng lại với Chúa để sống đối nghịch với hạnh phúc Nước Trời, nên Chúa Giêsu, khi trả lời cho một người đến hỏi Chúa xem có phải rất ít người được cứu độ không, Chúa đã đáp như sau:

  "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." ( Lc  13: 24)

Tại sao Chúa không nói: anh em đừng lo lắng gì về việc đó ( việc được cứu độ) và cứ tự do  làm những gì anh em thích, khỏi cần phải chiến đấu, cố gắng thêm cho mệt? Ngược lại, Chúa đòi hỏi phải chiến đấu để qua của hẹp mà vào, vì con người còn có tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng. Cho nên, qua của hẹp mà vào có nghĩa là khép mình vào khuôn khổ những đòi hỏi của Chúa về một đời sống công bằng, bác ái, lương thiện và trong sạch để  được cứu độ. Nói khác đi, là cộng tác với ơn cứu độ bằng quyết tâm xa tránh tội lỗi và bước đi theo Chúa Kitô như Người đòi hỏi là :

    " Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.. Ai muốn cứu mang sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. " ( Mt 16: 24-25)

Vác thập giá mình mà theo Chúa có nghĩa là thông phần đau khổ với Chúa để được  tham dự vinh quang phục sinh với Người trong Nước Hằng Sống.

Tóm lại, Chúa nhân hậu và giàu tình thương, tha thứ. Cộng nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho con người được cứu độ. Nhưng Chúa vẫn cần sự cộng tác hay thiện chí của mỗi người chúng ta muốn sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi tội lỗi và sự dữ như đã nói ở trên. Nếu không có sự cộng tác hay thiện chí đó, thì Chúa không thể cứu ai được, vì con người còn có tự do để chọn Chúa hay chọn thế gian và ma quỷ để làm nô lệ cho tội lỗi và tự ý đi tìm sự hư mất đời đời. Những ai muốn sống như vậy thì Chúa sẽ tôn trọng tự do của họ và họ sẽ phải lãnh chiu hậu quả do  việc họ chọn lựa để làm khi sống trên trần gian này.

Cứ nhìn vào thực trạng sống của con người ở khắp nơi ngày nay thì đủ cho ta biết ai đang muốn được cứu rỗi và ai đang từ chối ơn cứu độ của Chúa bằng chính đời sống của họ.

Vậy, là người có niềm tin Chúa, chúng ta nghĩ sao về tự do của mình trong ước muốn được cứu độ để được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước Trời mai sau ?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác