• Khi Mình Thánh cất vào Nhà Tạm, tín hữu đứng lên không?

  Khi Mình Thánh cất vào Nhà Tạm, tín hữu đứng lên không?

  Khi Mình Thánh được cất lại vào Nhà Tạm sau rước lễ, liệu người ta được yêu cầu đứng lên không? Tôi tự hỏi tại sao như thế, nếu tôi vừa rước lễ xong ?

 • Vì sao gọi các nữ tu là sơ

  Vì sao gọi các nữ tu là sơ

  Trước hết về từ ngữ, danh từ SƠ như người công giáo ViệtNam - và cả các nữ tu Việt Nam ở Mỹ - vẫn quen dùng, xuất phát từ tiếng Pháp là SOEUR có nghĩa là Chị hay Em gái.

 • Ít điều cần chú ý trong Mục vụ Hôn phối

  Ít điều cần chú ý trong Mục vụ Hôn phối

  “Trước khi cử hành bí tích hôn phối, phải chắc chắn không có gì cản trở việc cử hành hữu hiệu và hợp pháp” (Can. 1066)

 • Linh mục chánh xứ là ai?

  Linh mục chánh xứ là ai?

  Đức Cha Chánh quản trị Địa phận với quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp chiếu theo luật (Can 391,1), Linh mục chính xứ là cộng tác viên của Ngài, không thể lập luật riêng cho giáo xứ mình, không thể ra án phạt và khấu trừ tội.

 • Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình

  Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình

  “Mối tình huynh đệ được hình thành trong gia đình giữa con cái, nếu xảy ra trong một môi trường giáo dục rộng mở cho tha nhân, là trường học lớn về tự do và hòa bình."

 • Nghi Thức Rửa Chân Trong Thánh Lễ Tiệc Ly

  Nghi Thức Rửa Chân Trong Thánh Lễ Tiệc Ly

  Tại Rôma, nghi lễ rửa chân do Đức Giáo hoàng vào thứ Năm Tuần Thánh, có lẽ được đưa vào Rôma từ thế kỷ thứ VII hoặc thứ VIII, do Đức Giáo hoàng Sergio thứ I.

 • Khăn Che Thánh Giá Màu Gì?

  Khăn Che Thánh Giá Màu Gì?

  Việc che Thánh giá và cách ảnh tượng trong nhà thờ từ Chủ nhật này nên được tuân giữ, nếu Hội Đồng Giám Mục quyết định như thế.

 • Rửa Tội Cho Con Khi Nào?

  Rửa Tội Cho Con Khi Nào?

  Hội thánh quy định rằng cha mẹ công giáo có bổn phận sinh thành và giáo dục con cái trong đời sống Ðức tin. (GL số 1055:1; 1125:1). Ðây là bổn phận mà hai vợ chồng đã thề hứa trước mặt Chúa và Giáo hội trong ngày lễ thành hôn.

 • Tại Sao Gọi Là Dòng Kín?

  Tại Sao Gọi Là Dòng Kín?

  Nói đến “Dòng kín”, trong đầu óc chúng ta nảy lên quang cảnh “kín cổng cao tường”. Nói được là hầu như nhà Dòng nào cũng kín cổng cao tường.

 • Chín Điều Cần Biết Về Lễ Lá

  Chín Điều Cần Biết Về Lễ Lá

  Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết: