Thứ tư 11/02/15 16:23 PM

xem bói có tội không

Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, mọi hình thức bói toán đều bị cấm: như nhờ đến ma quỷ, Satan, gọi hồn người chết, hoặc các cách thực hành khác nhằm “vén màn” để biết tương lai. Việc tra cứu tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, phân tích các điềm trời và các quẻ… đều hàm ý muốn thống trị và vượt trên thời gian, vượt trên lịch sử và vượt trên con người, đồng thời muốn chiếm được sự đồng tình của những quyền lực bí ẩn. Những điều này trái nghịch với sự tôn trọng và cung kính mà chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa (xem GLCG 2116).

Còn việc xem chỉ tay hay tướng mạo, không tin vào một quyền lực bí ẩn ngoài Thiên Chúa, mà chỉ căn cứ vào kinh nghiệm, quan sát của mình hay của người khác có tính cách hoàn toàn khoa học thì không mắc tội gì.

Linh mục Phi Quang

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác