Thứ năm 12/03/15 17:10 PM

xưng tội mà quên tội trọng

H: Kính thưa Cha! Hôm qua con đi xưng tội, con xưng mấy tội trọng nhưng có lẽ có một tội con quên xưng và hình như con cũng quên nói còn nhiều tội con quên sót. con không có cố ý như vậy. Thưa Cha, con có được tha không? Xin cám ơn Cha.

Đ: Việc xưng tội đòi buộc một sự thành thực xưng thú không được cố ý dấu bất cứ một tội trọng nào. Nếu vì lỡ quên thì hãy tin chắc rằng Chúa đã tha thứ tất cả cho Anh rồi. Khi đã nhớ lại tội trọng quên đó Anh phải xưng với linh mục về tội quên sót đó khi có dịp xưng tội lần sau.

Còn việc đọc công thức “xưng những điều quên sót” không nhất thiết thuộc vào những điểm chính yếu trong việc cử hành Bí Tích Hòa Giải. Vậy khi đã thành tâm xưng thú, anh hãy an tâm và tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa, là Đấng luôn sẵn sàng để tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

Lm. Phi Quang

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác