Thứ hai 16/02/15 11:38 AM

khi người khác giúp ta

"Tôbia dạy con: Này con, con hãy lo trả công cân xứng cho người giúp con, và thêm một chút gì vào tiền công của họ." (Tb 12,1)

1/12: Khi ta nhờ ai làm việc gì, ta nên tạo điều kiện cho họ làm việc tốt. Cụ thể:
- Bênh vực họ khi bị kẻ khác tấn công.
- Ứng trước cho họ một khoản phí, để họ có phương tiện làm việc.
- Cần bồi dưỡng với lòng biết ơn người đã giúp mình.
- Thỉnh thoảng nên ân cần thăm hỏi xem họ có gặp khó khăn gì khi làm công tác ta giao.

2/12: Khi ta là người được giao đi mua sắm, nên viết giấy liệt kê các món đồ đã mua, cùng giá tiền mua mỗi món cho chủ. Nếu chủ đưa dư tiền thì phải trả lại ngay.

3/12: Đã tín nhiệm nhờ ai mua đồ giúp ta, khi họ đã mua về, đừng than mua đắt hoặc chê đồ dổm! Nếu ta biết thực sự là mua đắt, vật mua không vừa ý ta, thì ta ráng im lặng, lần sau ta không nhờ người đó nữa!

gpcantho.com

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác