Thứ hai 16/02/15 12:00 PM

ở trường lớp

"Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch" (1Tm 4, 12)

1/15: Không chạy nhảy trên bàn ghế, hoặc vẽ bậy lên bảng, tường, bàn học.

2/15: Trong lớp học, nên ngồi đứng ngay ngắn, tập trung nghe giảng. Khi cần hỏi gì, giơ tay đợi thầy cô cho phép.

3/15: Không xả rác trong lớp, nếu thấy có rác nên tự ý nhặt bỏ vào nơi quy định.

4/15: Giúp đỡ nhiệt tình bạn bè học tập khi bạn bè cần mình giúp.

5/15: Thành thật trong thi cử và trong cuộc sống hằng ngày.

gpcantho.com

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác