Thứ hai 16/02/15 10:48 AM

sống với khu xóm

Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Thật vậy, Đức Ki-tô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu! (Rm 15, 2-3)

1/6: Không để súc vật nhà mình được tự do phóng uế khắp nơi, hay phá hoại cây cối trong khu xóm.

2/6: Không mở nhạc, tivi hay hát karaokê lớn tiếng như bắt người khác phải nghe.

3/6: Không vất rác, đổ nước dơ ra đường, hay nhà bên cạnh.

4/6: Thấy người hàng xóm có việc bất thường, bận rộn, vất vả, ta nên kiếm giờ tới giúp họ một tay; thấy họ thiếu dụng cụ làm, nếu nhà ta có, nên đem đến cho họ mượn.

gpcantho.com

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác