Thứ hai 16/02/15 11:11 AM

tang chế

Vui với người vui, khóc với người khóc! (Rm 12, 15)

1/10: Khi đến thăm người quá cố, ta không được đùa giỡn, nên nói nhỏ nhẹ vừa nghe.

2/10: Không lấy lý do canh xác người quá cố để chơi cờ bạc hay ăn nhậu dức lác.

3/10: Khi quan tài còn ở nhà, không kèn trống, hát xướng mãi tới khuya làm hàng xóm mất ngủ.

4/10: Không nên gào khóc lớn tiếng, kể lể dài dòng, có khi người nghe hiểu lầm ta mượn tiếng khóc để chửi xéo họ.

5/10: Không nên đề bảng “miễn phúng điếu”, vì đức ái là phải biết nhận và biết cho (x Ga 13, 6t).

6/10: Tạo điều kiện cho người quá cố có quà tặng. Cụ thể thay vì phúng vòng hoa, ta tặng món quà để nhà hiếu có điều kiện chia sẻ. Thí dụ: gởi cha Sở thưởng cho em nào học giáo lý giỏi, hoặc chia cho người túng thiếu. Nếu ta bắt chước thói đời chỉ phúng vòng hoa, thì không tạo điều kiện cho người quá cố trả lời khi tới cửa Trời Chúa sẽ hỏi: “Sống trên đời, ngươi có chia sẻ không?” (x Mt 25, 31-46)
Phúng vòng hoa sinh nhiều bất lợi:
- Mua vất vả tốn kém, làm phiền nhà hiếu không có người bê bông, không có nơi đặt.
- Người nghèo nhìn thấy xót xa phận mình.
- Thua lương dân, khi đưa quan tài ra nghĩa trang, họ còn rải quà dọc đường cho ma đói ăn, còn ta không biết chia cho người đói ăn!

7/10: Khi đến nhà hiếu thăm viếng người quá cố và cầu nguyện cho họ, ta phải bỏ hẳn kiểu nói của nhiều người không có đức tin. Thí dụ: Không được nói: “Nhà héo”, mà phải nói “Nhà hiếu”; không nói “Đây là một mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp lại được!” Nếu nói như thế là nghịch đức tin Ki-tô giáo, vì giáo lý Công giáo dạy: Chết là “sinh thì”, nghĩa là thời gian sống, nhất là được Chúa đưa về Thiên đàng sống hạnh phúc với Chúa và các thánh. Biết đâu lúc đó Chúa đang cho các Thiên thần đón rước linh hồn người quá cố về Trời, thì Ngài lại nghe người ta đang rên: “Mất mát to lớn”. Chắc chắn Chúa sẽ bảo các Thiên thần ngưng đưa linh hồn ấy về Trời, bởi vì Chúa đã nói: “Ai tin làm sao, thì họ sẽ được như vậy” (Mt 9, 29).

Vậy ta hãy cầu nguyện như Hội Thánh đã dạy trong nghi thức thăm viếng người quá cố: “Lạy Chúa, chính kẻ ra đi hôm nay lại là người quy tụ chúng con lại, chúng con sống mỗi người mỗi ngả, vì công ăn việc làm bận bịu riêng tư, nay chúng con bỏ lại tất cả, mọi người đến đây cùng hợp với Cha, xin chia sớt nỗi nhớ nhung người đi trước kẻ đi sau tiến về Nhà Cha trên trời” (x Lời Cầu Kết Thúc Khi Thăm Viếng số d).

gpcantho.com

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác