Thứ hai 16/02/15 10:52 AM

tặng quà

Chúa Giê-su dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20, 35)

1/7: Ghi vào lịch để nhớ những kỷ niệm của người thân, như Sinh nhật, ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy, Hôn phối, Bổn mạng, ngày giỗ……đến ngày đó ta nên có lời chúc mừng, xin lễ cầu nguyện và kèm theo món quà tặng (tùy ý).

2/7: Khi nhận quà ai, dù là người trên cũng nên đưa hai tay đón lấy và nói: “Cám ơn Chúa, cám ơn cháu (ông, bà…)”.
Người nhận quà mà không tỏ lòng biết ơn thì thua con chó đối với người chủ.

3/7: Khi biếu người trên, quà phải gói cho đẹp, ăn mặc lịch sự, đưa hai tay với lời chúc mừng.

4/7: Người được nhận quà dù là người trên, nhất là người dưới không được khước từ. Dù vật đó mình không thích, hay đã có dư. Khi nhận phải nói: “Cám ơn Chúa, cám ơn bác (anh, chị…)”.
Ông Phê-rô khước từ việc Chúa rửa chân cho. Chúa nói ngay: “Như thế là tình nghĩa thầy trò cắt đứt!” (Ga 13, 8).

5/7: Người cho không đòi buộc người nhận phải dùng. Nếu người nhận đem chia sẻ cho người khác, thì ta vẫn vui vẻ, vì ta không được bắt người nhận sống ích kỷ. Thánh Phao-lô nói: “Gieo sẻn thì gặt sẻn; gieo hậu thì gặt hậu…” (2 Cr 9, 6-8).

6/7: Hăm hở trả ơn cũng là cách bội bạc! Vì làm như thế là phủ nhận lòng quý mến của người cho, và đánh giá người tặng quà là muốn trao đổi vật chất.

gpcantho.com

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác