bg-banner

(Mt 5,17)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2455537