bg-banner

Lãnh Bí Tích 2017

Các em thiếu nhi lãnh Bích tích ngày 17.07.2017 do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự

Thứ hai 07/08/17 10:23 AM - Tấn Phát

Hình ảnh khác

(Mt 5,3)

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483544