bg-banner

Lãnh Bí Tích 2018

Các em thiếu nhi lãnh Bích tích ngày 09.07.2018 do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự

Chủ nhật 09/09/18 8:12 AM - Tấn Phát

Hình ảnh khác

(Mc 1,17)

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483573