bg-banner

Thánh Lễ Lá 2017

Thánh Lễ Lá ngày 09.04.2017

Thứ ba 02/05/17 18:13 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(1Ga 4,8)

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483639