bg-banner

(Mt 23,11)

"Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483602