bg-banner

200 Năm Sinh Nhật DonBosco

Dự đại hội giới trẻ tại Nhà Thờ Bến Cát mừng 200 năm sinh nhật Don Bosco ngày 30.05.2015

Thứ hai 01/06/15 16:47 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 26,42)

"Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2510525