bg-banner

Đại Hội Giới Trẻ O.M.I 2018

Giáo lý viên tham gia Đại hội Giới trẻ O.M.I ngày 02.09.2018

Thứ bảy 27/10/18 13:16 PM - O.M.I

Hình ảnh khác

(Mc 10,43-44)

"Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483615