bg-banner

Khối Thêm Sức Sinh Hoạt Tháng 09 - 2018

Khối Thêm Sức sinh hoạt ngày 23.09.2018

Thứ ba 02/10/18 10:13 AM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Ga 4,34)

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483570