bg-banner

Tham Quan Dòng O.M.I - 2017

Lớp Bao Đồng 2 tham quan dòng O.M.I ngày 26.11.2017

Thứ tư 14/02/18 12:08 PM - Đức Thiện

Hình ảnh khác

(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483576