bg-banner

Tham Quan Dòng O.M.I - P1

GLV-PT tham quan dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I) ngày 22.11.2015

Thứ ba 24/11/15 21:25 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Lc 12,7)

"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2510537