bg-banner

Tham Quan Dòng O.M.I - P2

GLV-PT tham quan dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I) ngày 22.11.2015

Thứ ba 24/11/15 21:44 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2510490