bg-banner

Tổng Kết Giáo Lý Năm Học 2014 - 2015

Tổng kết năm học giáo lý 2014 - 2015 ngày 31.05.2015

Thứ năm 04/06/15 22:03 PM - Hữu Thành - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 26,42)

"Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2510559