bg-banner

(Mt 15,8)

"Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483629