bg-banner

(Gc 5,15)

"Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483542