PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
BỔN MẠNG GIÁO XỨ (22.11.2015)

 

08h30 – 09h00:   Thiếu nhi

09h00 – 10h00:   Giáo khu Joan Baotixita (Khu 1)

10h00 – 11h00:   Giáo khu Phaolo (Khu 2)

11h00 – 12h00:   Giáo khu Andre (Khu 3)

12h00 – 13h00:   Hội Legio Mariae

13h00 – 14h00:   Hội Phạt Tạ Thánh Tâm (phụ trách) - Lòng Thương Xót

14h00 – 15h00:   Hội Bà Mẹ Công Giáo và

                         Hội Dòng Ba Cát Minh (phụ trách)

15h00 – 16h00:   Các ca đoàn (Ca đoàn Sao Mai phụ trách)

16h00 – 17h00:   Chầu chung - Hội Đồng Giáo xứ phụ trách

                          (Có ban phép lành Thánh Thể)

Tin tức khác