PHIÊN CHẦU LƯỢT MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ
LỄ KITÔ VUA NGÀY 25.11.2018

 

Thời gian:

08h30 – 09h00:   Thiếu nhi

09h00 – 10h00:   Giáo khu 1 (Gioan Baotixita)

10h00 – 11h00:   Giáo khu 2 (Phaolô)

11h00 – 12h00:   Giáo khu 3 (Anrê)

12h00 – 13h00:   Hội các Bà mẹ Công giáo, Dòng Ba Cát Minh (Hội Bà mẹ Công Giáo phụ trách)

13h00 – 14h00:   Các ca đoàn (Ca Đoàn Anna phụ trách)

14h00 – 15h00:   Hội Thánh Tâm Caritas

15h00 – 16h00:   Hội Legio, Hội Lòng Chúa Thương Xót.

16h00 – 17h00:   Chầu Chung (Hội Đồng Gx phụ trách)

Tin tức khác