Nhằm chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí Tích của các em thuộc khối: Rước Lễ, Thêm SứcBao Đồng được tốt đẹp. Ban Giáo Lý xin thông báo chương trình tĩnh tâm và lãnh nhận Bí Tích của các em như sau:

1. Tĩnh tâm:

    - Chiều Thứ (4-5-6) ngày (15-16-17.07.2015) trong thánh lễ lúc 17h30

    - Sau thánh lễ, các em sẽ ở lại tập nghi thức.

2. Xưng tội:

    - Sáng Thứ bảy ngày 18.07.2015 lúc 08h30

3. Thánh lễ ban Bí Tích:

    - Tuyên hứa Bao Đồng: Sáng Chúa Nhật 19.07.2015 lúc 07h30

    - Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức: Chiều Chúa Nhật 19.07.2015 lúc 17h30 do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo phận Phú Cường chủ sự.

4. Tập nghi thức với người đỡ đầu:

    - Bao Đồng: Tối Thứ Năm 09.07.2015 lúc 19h00

    - Thêm Sức: Sáng Chúa Nhật 12.07.2015 lúc 09h00

Các em thiếu nhi sẽ tập nghi thức và tập hát vào các ngày Chúa Nhật – sau lễ Thiếu Nhi.

Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở các em, cố gắng tham dự đầy đủ chương trình tĩnh tâm ở trên để thánh lễ lãnh Bí Tích được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh.

Tin tức khác