Nhằm chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí Tích của các em thuộc khối: Rước Lễ, Thêm SứcBao Đồng được tốt đẹp. Ban Giáo Lý xin thông báo chương trình tĩnh tâm và lãnh nhận Bí Tích của các em như sau:

1. Tĩnh tâm:

    - Chiều Thứ (5-6-7) ngày (05-06-07.07.2018) lúc 17h00

    - Sau thánh lễ, các em sẽ ở lại tập nghi thức và tập hát

2. Xưng tội:

    - Rước Lễ,Thêm Sức và Bao Đồng: Thứ bảy ngày 07.07.2018 lúc 08h00

3. Thánh lễ ban Bí Tích:

    - Tuyên hứa Bao Đồng: Sáng Chúa Nhật 08.07.2018 lúc 07h30

    - Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức: Chiều Thứ Hai 09.07.2018 lúc 18h00 do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giáo phận Tp. HCM chủ sự.

4. Tập nghi thức với người đỡ đầu:

    - Thêm Sức: Chúa Nhật 01.07.2018 lúc 09h00

    - Bao Đồng: Thứ Năm 05.07.2018 lúc 19h00

Các em thiếu nhi sẽ tập nghi thức và tập hát vào các ngày Chúa Nhật – sau lễ Thiếu Nhi.

Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở các em, cố gắng tham dự đầy đủ chương trình tĩnh tâm ở trên để thánh lễ lãnh Bí Tích được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh.

Tin tức khác