Thời gian bắt đầu:  Thứ Hai, 03/06/2013 (16:00 - 17:15)

Thời gian kết thúc: Thứ Bảy, 29/06/2013 (16:00 - 17:15)

Địa điểm: Giáo xứ Tân Quy

Thông tin chi tiết ôn tập:

1. Lớp Rước Lễ 2:    Thứ 2 - 4 - 6

    - Phụ trách chính: Dì Bảy, Anh Trí (GLV - PT khối Khai Tâm - Rước Lễ)

2. Lớp Thêm Sức 2: Thứ 3 - 5 - 7

   - Phụ trách chính: Dì Tư, Chị Thủy (GLV - PT khối Thêm Sức - Bao Đồng)

3. Ngày Chúa Nhật sau Thánh Lễ 2 tất cả ở lại tập nghi thức và tập hát.

   - Phụ trách: Cha Phó, BGL

Lưu ý: Các em phải tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và trả bài đầy đủ.

Tin tức khác