Thời gian bắt đầu:  Chúa Nhật, 09/06/2013 (09:00 - 10:30)

Thời gian kết thúc: Thứ Năm, 15/08/2013 (19:00 - 19:45)

Địa điểm: Giáo xứ Tân Quy

Thông tin chi tiết:

1. Chúa nhật: Trò chơi dân gian (A/C GLV - PT phụ trách)

- Mỗi tuần có 5 trò chơi dành cho tất cả thiếu nhi các lớp.

- Bóng đá nam ( Quý Thầy và Ban Lễ Sinh phụ trách )

2. Thứ năm: Đố vui giáo lý - Thi hát Thánh ca (Tiếng Hát Thiên Thần)

- Hình thức:, Múa, hát ( đơn ca, song ca, tam ca… )

- Thi vào tối các tối thứ năm sau Thánh lễ  

- Vòng loại: 04.7; 18.07; 25.07

- Chung kết: 08.08 và 15.08

Lưu ý: các tiết mục phải đăng ký trước cho BGL (Chị Thủy, Anh Trí, Chị Nguyên) vào ngày Chúa nhật 16.06 và 23.06

Tin tức khác