CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

Tuần Thánh - Lễ Phục Sinh

 

1. Thứ Năm Tuần Thánh: 02.04.2015

Thánh lễ lúc : 18h00

Sau lễ là giờ Chầu

- Thiếu Nhi    : 19h30 - 20h00

- Giáo Khu I  : 20h00 - 21h00

- Giáo Khu II : 21h00 - 22h00

- Giáo Khu III: 22h00 - 23h00

 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh: 03.04.2015

Chặng đàng: 17h30

Nghi thức    : 18h00

Sau nghi thức - hôn chân đến 21h00

 

3. Thứ Bảy Tuần Thánh: 04.04.2015

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh lúc 19h00

Tin tức khác