CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

Tuần Thánh - Lễ Phục Sinh

 

1. Thứ Năm Tuần Thánh: 13.04.2017

Thánh lễ lúc : 18h00

Sau lễ là giờ Chầu

- Thiếu Nhi    : 19h00 - 19h30

- Giáo Khu I  : 19h30 - 20h30

- Giáo Khu II : 20h30 - 21h30

- Giáo Khu III: 21h30 - 22h30

 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh: 14.04.2017

Chặng đàng: 17h30

Nghi thức    : 18h00

Sau nghi thức - hôn chân đến 22h00

 

3. Thứ Bảy Tuần Thánh: 15.04.2017

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh lúc 20h00

Tin tức khác