CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

Tuần Thánh - Lễ Phục Sinh

 

1. Thứ Năm Tuần Thánh: 18.04.2019

Thánh lễ lúc : 18h00

Sau lễ là giờ Chầu

- Thiếu Nhi    : 19h00 - 19h30

- Giáo Khu I  : 19h30 - 20h30

- Giáo Khu II : 20h30 - 21h30

- Giáo Khu III: 21h30 - 22h30

- Các hội đoàn: 22h30 - 23h30

 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh: 19.04.2019

Chặng đàng: 17h00

Nghi thức    : 18h00

Sau nghi thức - hôn chân đến 22h00

 

3. Thứ Bảy Tuần Thánh: 20.04.2019

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh lúc 21h00

Tin tức khác