CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

Tuần Thánh - Lễ Phục Sinh

 

1. Thứ Năm Tuần Thánh: 17.04.2014

Thánh lễ lúc : 18h00

Sau lễ là giờ Chầu

- Thiếu Nhi    : 19h30 - 20h00

- Giáo Khu I  : 20h00 - 21h00

- Giáo Khu II : 21h00 - 22h00

- Giáo Khu III: 22h00 - 23h00

 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh: 18.04.2014

Chặng đàng: 17h30

Nghi thức    : 18h00

Sau nghi thức hôn chân đến 21h00

 

3. Thứ Bảy Tuần Thánh: 19.04.2014

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh lúc 20h00

Tin tức khác