Nhằm tạo điều kiện cho mọi người trong Giáo xứ có thể xưng tội trong Mùa Chay, nên vào ngày Thứ Năm (26.03.2015) có quý Cha trong hạt đến giúp giải tội, chi tiết thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 19h00 - 20h00

- Địa điểm: Khuôn viên Giáo xứ

Xin mọi người cố gắng, nhắc nhở những người thân trong gia đình mình, xét mình và đi xưng tội trong Mùa Chay Thánh này đừng để đến giờ phút chót. Vì các Cha phải đi giải tội lại ở các giáo xứ trong hạt.

Chân thành cám ơn.

Tin tức khác