Giờ Chầu Lòng Thương Xót

Vào ngày Thứ Sáu (01.04.2016) lúc 19h00 tại Giáo xứ sẽ có giờ chầu Lòng Thương Xót. Đây là giờ chầu trùng với giờ chầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Hy vọng mọi người sẽ đến tham dự để cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo Hội.

Tin tức khác